GVK124: vitráže s travinami v interiéru

GVK124: vitráže s travinami v interiéru