GVK125: vitráže s travinami v interiéru

GVK125: vitráže s travinami v interiéru